1937 Karakoram And Aghail Part Shipton

1937 Karakoram and Aghail part Shipton.jpg
File Size4.5 MiB
DateMay 9, 2012